บริษัท วิค พีที จำกัด ร่วมกับ มูลนิธิพัฒนาป่าตองสนับสนุนอาหารเที่ยงและอาหารเย็นจำนวน 100,000 บาท โครงการ “อิ่มนี้ 40 บาท เพื่อพี่น้องชาวป่าตอง”

  เนื่องด้วยยอดผู้ป่วยโควิด-19 ในจ.ภูเก็ตมีจำ…

อ่านเพิ่มเติม