ระบบผลิตและ/หรือจัดหาน้ำดี (RO)

 

 

Year : 2019

Project : BOOT (Build Own & Operate Transfer)

Patong phuket

ระบบผลิตและ/หรือจัดหาน้ำดี (RO)

เทศบาลจังหวัดภูเก็ต

System :
Lamella : Primary Sedimentation
UF : Ultrafiltration
RO : Reverse Osmosis
Capacity : RO 25,000 cu.m/day
Location : Phuket

 

โพสต์ใน Phuket