ระบบกรองน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

 

Year : 2019

Project : EPC (Engineering Procurement and Construction)

Khao Yai National Park

ระบบกรองน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

System :

UF : Ultrafiltration
RO : Reverse Osmosis
Capacity : UF 10 cu.m/hr (240m3/day)
: RO 4.8 cu.m/day
Location : Khao Yai